Meet our Coaches

Year 3 Red - TBC

Year 3 Blue - TBC

Year 4 Red - TBC

Year 4 Blue - TBC

Year 5 Red - TBC

Year 5 Blue - TBC

Year 6 - TBC

Yer 7 Red - TBC

Year 7 Blue - TBC

Year 8 - TBC

Year 9 - TBC

Year 10 - TBC

Female footy:

Teams and coaches TBA

‚Äč